Tulkošanas instrukcija vai kā pareizi tulkot?

Rakstisko tulkojumu izpildes instrukcija

Priekšvārds

Tulkošanas birojs “Littera” nosaka augstus standartus rakstiskajiem tulkojumiem.

Veicot tulkojumus, profesionāls tulkotājs ne tikai paļaujas uz savām svešvalodu zināšanām, bet gan prot arī sastādīt gala dokumentu, pēc iespējas tuvāk oriģinālajam tekstam, saglabājot tā struktūru, tā, lai lasītājam būtu to pēc iespējas vieglāk uztvert.

Praktiski jebkurš tulkošanas birojs gatavs maksāt augstāku likmi par tulkošanas darbu, ar vienu nosacījumu, t.i., lai tulkotais teksts būtu profesionāls un skaisti, pareizi noformēts.

Ja redaktoriem būs vairākas reizes jāpārlasa un jāpārlabo teksts, var pat nesapņot par aukstākām likmēm!

Tulkotāja interesēs padarīt savu darbu pēc iespējas kvalitatīvāk un ātrāk, jo par to tulkošanas birojs gatavs maksāt augstu samaksu.

Lūdzam, jūs sīkāk iepazīties ar visu zemāk minēto tulkošanas instrukciju un procesu, tā, lai tulkošanas sadarbība būtu pēc iespējas veiksmīgāka!


1. Termini un definīcijas

 1. Dokumenta tulkošana svešvalodā (tulkojums): Pilnīgs oriģinālā teksta atveidojums svešvalodā, saglabājot valodas nianses, nevajadzīgi nesaīsinot tekstu.
 2. Tulkojuma oriģināls (oriģināls): Dokuments, kurš būtu jātulko citā valodā.
 3. Pilnais tulkojums: Tulkojums, kurā noteikts visu oriģināla sastāvdaļu saturs.
 4. Daļējais tulkojums: Tulkojums, kas izklāsta oriģināla vienas vai vairāku sastāvdaļu saturu.
 5. Mērķa valoda: valoda, kurā tulkojums tiek tulkots.
 6. Oriģinālvaloda: valoda, kurā ir sastādīts oriģinālais tulkojums.
 7. Transliterācija: Rakstzīmju kompozīcijas nodošana tekstā oriģinālvalodā, izmantojot mērķvalodas alfabētu.
 8. Transkripcija: Oriģinālvalodas vārdu (teksta) skaņas pārraide, izmantojot tulkojuma tekstā parastās rakstzīmes.
 9. Praktiskā transkripcija: Transkripcija, izmantojot mērķvalodas rakstzīmes, ļaujot lasītājam gūt priekšstatu par oriģināla vārdu aptuveno skanējumu.
 10. Tulkotāja piezīmes: Tulkojumā ievietots un tajā skaidri iezīmēts teksts, kas neatbilst oriģināla tekstam, bet izskaidro darba saturu vai funkcijas tulkojumā.

2. Prasības saistībā ar failu nosaukumiem un tekstu tulkojumu pārsūtīšanu

Uzsākot tulkošanas projekta tehnisko uzdevumu, mūsu menedžeri e-pasta adresē norādīs īpašu numuru (piemēram: 4113). Šis numurs jāpatur tēmas rindiņā, lai turpinātu saraksti par katru atsevišķo projektu.

Sastādot pārskatu par mēnesī (vai citā laikā pēc vienošanās) paveikto darbu, šis numurs jānorāda kolonnā “Pasūtījuma Nr.”.

Pirms tehniskā uzdevuma nosūtīšanas pa e-pastu mūsu menedžeri pa tālruni vienojas par visiem pamatnosacījumiem (termiņi, tarifi, tulkošanas valoda utt.). E-pasta tekstā visa apspriežamā informācija tiks dublēta.

Pēc e-pasta saņemšanas no mums jums ir jānosūta apstiprinājums par projekta pieņemšanu darbā (pietiek ar vienkāršu frāzi: “Es saņēmu vēstuli”. Tas vienlaikus apstiprinās piekrišanu visiem vēstulē norādītajiem nosacījumiem.

Failu ar jau gatavu tulkojumu, jums ir jāsūta atpakaļ uz e-pasta adresi. Piemēram, ja esat saņēmuši failu ar nosaukumu “4202_1_part2.doc”, tad pēc tulkošanas, jūs failu sūtat mums atpakaļ ar pievienotu mērķvalodu faila nosaukuma beigās, piemēram, ja tulkojat krievu valodā “4022_1_part2.ru.doc.” – šādi izskatīsies e-pasta tēmas nosaukumus.

Ja gadījumā esat saņēmis .zip vai .rar failu – arhīvu ar vairākiem failiem, bet atverot ir viens vesels dokuments, tādā gadījumā nosaucot tulkojamo doc-failu pēc arhīva nosaukuma.

Piemēram, ja arhīva nosaukums ir “12102_dogovor.rar”, tad jau iztulkotā faila dokumenta nosaukums izskatīsies šādi – “12102_dogovor_ru.doc”.

Ja tulkojamo failu esat saņēmis zip vai rar veidā – arhīvu ar failiem, un tas sastāv no daudziem, atsevišķiem dokumentiem, tad katru iztulkoto doc-faila dokumentu ir jādēvē atsevišķi, iekļaujot nosaukumā arhīvu.

Piemēram, nosūtīts tulkošanai angļu valodā dokumenta arhīvs saucās 45551.rar, bet tajā ir iekļauti arī 3 skenēti faili ar līguma faila nosaukumu 45551_kontrakt (1).jpg, 45551_kontrakt (2).jpg un 45551_kontrakt (3).jpg, kā arī 1 doc-fails ar nosaukumu 45551_doverenost.doc. Pēc sava darba beigām, jums ir jāaizsūta e-pasts ar diviem tulkojumu dokumentiem ar šādu nosaukumu “45551_kontrakt_eng.doc” un “45551_doverenost_eng.doc”.

Pirms jūs izsūtat savu tulkojumu uz e-pastu, obligāti ir jānorāda tulkojumu statistika un katra projekta cena.


3. Tulkojuma un tā noformējuma prasības

Der atcerēties, ka tulkotājs ir atbildīgs par tulkojuma kvalitāti un tulkojuma formāta stilu un kvalitāti!

Ja kādu iemeslu dēļ tulkojumu nav iespējams iesniegt iepriekš norunātajā laikā, par to ir laicīgi jāziņo mūsu projektu menedžerim.

Ja tulkojumā ir pieļautas rupjas kļūdas, tad tulkojuma teksts tiek vēlreiz atsūtīts atpakaļ tulkotājam, un viņam teksts ir jāizrediģē, bez papildu samaksas.

Nekvalitatīva tulkojuma gadījumā vai gadījumā, ja tulkotājs nav paspējis laicīgi iesniegt tulkojumu, tiek piemērota soda nauda, kas tiek aprēķināta, vadoties pēc tā, cik liels ir mūsu kompānijas zaudējums. Šī iemesla dēļ, mēs iesakām iztulkoto tekstu uzmanīgi pārlasīt pirms nodošanas.


3.1. Tulkojumu prasības

Tulkojot, jāievēro mūsdienu pareizrakstības normas un mērķvalodas gramatikas noteikumi.

Mēs iesakām pretrunīgas, nesalasāmas un neviennozīmīgas vietas tekstā, kad vārdos ir pieļaujami vairāki tulkojuma varianti (termini, frāzes, saīsinājumi) apspriest ar mūsu menedžeriem, iekrāsojot to teksta daļu vai vārdu, kas nav saprotams dzeltenā fona krāsā vai sūtīt īsu problemātikas aprakstu.

Ja tekstā parādās vārdi citās, ne mērķvalodā rakstīt vārdi, tad tie ir jāiekrāso zaļā krāsā.


3.1.1. Iestādes nosaukumi

Ja krievu valodā nav noteiktu ekvivalentu, tad iestāžu nosaukumus netulko un tie tiek transkribēti no oriģinālvalodas. Ja ir iestāžu saīsinājumi, tad tos atšifrēt var ar papildus iekavām blakus saīsinājumam.

Piemēram: SONY – SONI : šāds variants nav pieļaujams. Jo ārzemju firmu nosaukumi netiek tulkoti, tie tiek atstāti tā kā tas ir oriģinālvalodā.

Piemēram: Pilkington

Krievu valodas iestāžu nosaukumi tiek rakstīt izmantojot iekavas un transliterāciju. Piemēram, «Заря» = «Zarya».

Izņēmums ir pieļaujams gadījumā, ja tekstā ir minēta īpašuma forma. Piemēram, OOO “Ground LTD”, tulkojam kā Ground Ltd. vai OAO “Ржевский краностроительный завод “Долгота” tiek tulkots kā Rzhevsk crane-building plant – “Dolgota” OJSC.


3.1.2. Datumi

Oriģinālvalodas kalendārs ne vienmēr sakrīt ar mērķvalodas kalendāru.

Piemēram:

12.06.12. – ASV – 6th December, 2012

12.06.12. – Krievijā – 12 июня 2012

Ja mēnesis ir norādīts vārdos, bet gads uzrakstīts ar pilniem skaitļiem, tad problēma pati par sevi izzūd. Bet, ja mēs pievēršamies formātam, kur viss datums ir rakstīts ar skaitļiem, tad ļoti iespējams, ka var parādīties jautājumi. Lai izvairītos no nesaskaņām, mēs iesakām zemāk minētos divus variantus:

1.variants. Mēs iesakām datumu adaptēt uz mērķvalodu, t.i. datumu, mēnesi un gadu salikt tādā secībā kā tas ir mērķvalodā.

Piemēram, oriģinālajā tekstā, kas ir rakstīts angļu valodā (ASV) ir uzrakstīts datums tādā 07.05.12 formātā. Tulkojot krieviski datums mainīsies uz 05.07.12.

2.variants. Mēnesi un gadu rakstīt ar vārdiem.

Piemēram, oriģinālajā tekstā, kas ir rakstīts krievu valodā, datums ir norādīts šādā formātā 25.08.11, savukārt angliski tas jāraksta kā August 25, 2011.


3.1.3. Saīsinājumi

            Ja tulkojamā tekstā ir atrodami saīsinājumi, tiem klāt tiek sniegts ekvivalents, ja tāds eksistē, mērķvalodā. Piemēram, УЗО (Устройство защитного отключения) – (ECB) Emergency Circuit Breaker.

Ja gadījumā ekvivalents nepastāv, tad katram tekstā sastopamajam saīsinājumam  ir jābūt iztulkotam pēc iespējas tuvāk tā nozīmei, izskaidrotam mērķvalodā. Piemēram, МИСИ (Московский инженерно-строительный институт) = MISI (Moscow Construction Engineering Institute).


3.1.4. Vārdi un uzvārdi

            Ja klients nav iesniedzis savu identitāti apstiprinošu dokumentu vai kādu citu dokumenta vienība ar tādu pašu vai vienlīdzīgu juridisko spēku, tad tulkotājam ir tiesības transkribēt dokumentā sastopamos vārdus un uzvārdus pēc mērķvalodas gramatikas likumiem. Tas attiecas tulkojot gan no, gan uz krievu valodu. Katru reizi, kad tekstā parādās ārzemju vārdi un uzvārdi tos vajag transkribēt. Piemēram, John Smith = Джон Смит (John Smith).


3.1.5. Ģeogrāfiskie nosaukumi un adreses

Tulkojot ģeogrāfiskos nosaukumus, tos vienmēr ir jāpārbauda profesionālās vārdnīcās, pamācībās vai pārbaudītās interneta vietnēs.

Adreses netulko, bet gan transliterē mērķvalodā!


3.2. Noformējuma prasības

Tulkojumā ir svarīgi saglabāt oriģinālajā tekstā izvietoto tekstu, formulas, kā arī attēlus, tabulas u.c. uzskaites materiālus.

Tulkojot jebkura veida tekstus galvenais valodas šrifts ir Times New Romans, burtu izmērs – 12 vai 14, intervāls starp rindām – 1, laukumu izmēri: kreisais – 3 cm, labais, augšējais un apakšējais – 2 cm, pirmās rindas atkāpums – 1.25 cm. Starp saīsinājumiem nav nepieciešami intervāli.

Tulkojuma tekstā ir jāsaglabājas:

 • Katras nodaļas numerācija, punkti (tai skaitā, uzskaites) – pat, tad, ja tiek izmantoti oriģinālvalodas simboli,
 • Tabulu formāts un uzrakstītās formulas.

Jāatceras, ka tekstā nedrīkst parādīties vairāk kā viens atstarpes taustiņš. Nav ieteicams sadalīt tulkojamo tekstu daļās (vai sadalīt lapu saturu), ja nu pārmaiņas ir radušās tādu iemeslu dēļ kā lapas lielums vai lapas orientācija ir mainījusies. Tulkojot, iesakām saglabāt oriģinālā teksta lapas orientāciju (albūma vai grāmatas).


3.2.1. Noformējuma ilustratīvie materiāli un tabulas

Ilustratīvie materiāli (rasējumi, shēmas, tabulas, diagrammas u.tml.) tulkojamā tekstā tiek izvietoti tieši tāpat kā tas ir oriģinālajā tekstā. Izkārtot ilustratīvos materiālus teksta beigās ir pieļaujams.

Ja ir zīmējumi, iesakām tos atstāt oriģinālā teksta atrašanās vietā, kā arī saglabāt to oriģinālo veidolu.

Tekstā iestrādāti nerediģējami objekti, tādi kā attēli, diagrammas, grafiki ar uzrakstiem, tiek apstrādāti zemāk norādītajā veidā.

1.variants. Attēls ir ievietots. Tam blakus avota tekstam ir skaitļi. Zem tā numerācijas secībā ir tulkojums.

shemu tulkojumsPiemēram,

1– English

2 – English

3– English

2.variants. Ievieto attēlu, pēc tam tabulu ar tulkojamiem uzrakstiem (kreisajā pusē ir oriģinālais tulkojamais uzraksta sākums – labajā pusē ir tulkošanas opcija).

shemas-tulkojumsPiemēram,

Att.               Nr.

Latviešu     Angļu

Latviešu     Angļu

Latviešu     Angļu

3.variants. Teksta tulkošana uz attēla, diagrammas u.tml.,  izmantojot īpašas tehniskās programmas. Tulkojamajā tekstā iegūtus nerediģējamus objektus (attēlus, fotoattēlus u.tml. –  bez uzrakstiem un nosaukumiem) apstrādā šādi:

1.variants. Ja attēlam tekstā nav pievienotas vietnes, tad to nevar ievietot. Tā vietā frāze: “Attēls” vai “Bilde” ievietot slīpsvītrās.

Piemēram, tulkojot angļu valodā – / image /, / picture /.

Visā tulkojumā ir ļoti svarīgi izrakstīt tikai šos vārdus un tikai ar iepriekš aprakstīto noformējumu. Analoģijas un sinonīmi, piemēram, fotoattēli, attēli u.tml. rakstīšana ir nepieņemama. Tas ir nepieciešams, lai saglabātu vienotu teksta stilu.

2.variants. Ja teksta attēlam ir atsauce uz tulkoto tekstu, tad tas tiek ievietots oriģinālā teksta vietā, saglabājot tā lielumu un atrašanās vietu. Tulkojumiem, kas notariāli apstiprināti, neatkarīgi no situācijas, piemēro tikai 1.variantu.

Ja tekstā ir tabulas, tad tās jāpārliek tulkojumā, maksimāli saglabājot struktūru, nemainot satura izvietojumu šūnās, kā arī rindu un kolonnu skaitu.


3.2.2. Nesalasāmu vietu un parakstu tulkojuma izvietojums

Ja attaisnojuma dokumentā ir vietas ar nesalasāmu tekstu (piemēram, ar roku rakstītu tekstu vai slikti iespiestu zīmogu), kuru ir grūti tulkot, tā vietā vārds slīprakstā jāraksta pareizajā vietā slīprakstā slīprakstā ar slīpsvītru: / nesalasāms /.

Dokumentā ietvertos ar roku rakstītos parakstus attēlā nedrīkst ievietot tulkojumā. Ir jāievieto vajadzīgajā vietā vārdu slīprakstā ar slīpsvītru: /paraksts/. Piemēram, oriģinālā teksta paraksts:

paraksta-tulkojumsParaksta tulkojums tekstā:

Paraksts: /paraksts/                                                 Uzvārds un iniciāļi: L.V.Gricajs


3.2.3. Rekvizītu tulkošanas paraugs (ja ir pieejams pilnīgs dokuments)

Oriģinālajā tekstā esošos zīmogus un spiedogus tulkojamajā tekstā nedrīkst attēlot kā attēlus, ir jātulko zīmogu uzraksti.

Šajā situācijā ir jāpieturas pie konkrētām paraugu prasībām, tādām kā

 • Rekvizīta nosaukums rakstās treknajā šriftā,
 • Nākamajā rindā slīprakstā tiek rakstīts zīmoga teksta tulkojums,
 • Teksta šriftam (izņemot nosvītrojumam) ir jāatbilst oriģinālā teksta šriftam,
 • Ja zīmogam vai spiedogam ir vairākas rindiņas ar tekstu, tulkojumā tās ir jāatveido katru jaunā rindā.
 • Ja uz zīmoga ir starp līnija, tad tā ir jātulko un jāievieto pirms teksta tulkojuma, kas attiecas uz šo starp līniju,
 • Zvaigznītes simbols (*) vai citi simboli, kas atrodas uz zīmoga vai spiedoga netiek pārnesti tulkojumā,
 • Nav ieteicams atdalīt zīmogu vai spiedogu, ievietojot to rāmītī.

zimoga-tulkojumsPiemēram, oriģināla dokumenta zīmogs.

Zīmoga atveides tulkojums:

/Valsts institūcija “Karagandas reģiona Džezkazgana pilsētas arhīvs”

Privāto dokumentu arhīvs/


taisnstura-zimoga-tulkojums


Zīmoga atveides paraugs:

Taisnstūra zīmoga tulkojums:

/Pierobeža

Turkmenistāna. Dašoguza apgabals

Bolvumskas rajona policijas iecirknis

Ar roku: Ciema padome G.Atamedovs 5.iecirknis

17.07.2007.

Paraksts: /paraksts/


 3.2.4. Rekvizītu tulkošanas paraugs (ja ir jāpārtulko tikai rekvizīti)

Ja ir jātulko tikai rekvizīti (viss pārējais dokuments ir krievu valodā), lieki noder tulkojuma atveides sagataves saraksts:

 • Ir nepieciešams uzrakstīt tekstu par to kādi dokumenti tieši ir jāpārtulko, norādot:
 • Dokumenta nosaukumu,
 • Dokumenta īpašnieka vārdu, uzvārdu un tēva vārdu (ja tāds ir norādīts),
 • Datumu un dokumenta numuru,
 • Kam dokuments ir izdots,
 • Valodu pāri.
 • Pēc tam izpildīt visas augstāk minētās prasības, kas ir saistītas ar konkrēto tulkojumu.

Piemēram.

Jums tiek atsūtīta izziņa par laulības fakta neesamību ar Nr. 6, izdeva 02.07.2012. Minskas Sovetskas rajona dzimtsarakstu nodaļa, iesniedza Ivana Ivanova Ivana meita. Jāmin, ka izziņas teksts ir krievu valodā, bet rekvizītu teksts – baltkrievu. Dokuments ir jāiesniedz Krievijas Federācijas kādā no valsts iestādēm. Šajā gadījumā dokumenta noformēšanas saraksts ir jānoformē šādi:

Apaļa ģerboņzīmoga tulkojums uz izziņas par laulības fakta neesamību, kuru iesniedza Ivana Ivanova Ivana meita ar Nr. 6, izdota 02.07.2012., Minskas Sovetskas rajona dzimtsarakstu nodaļa, no baltkrievu valodas krievu valodā.

Apaļa ģerboņzīmoga tulkojums:

/Minskas Sovetskas rajona administrācijas civilo lietu reģistra birojs/ 

3.2.5. Tulkojuma pareizības apstiprinājums

Tulkojot dokumentu, kam seko notariāls apliecinājums katras tulkošanas lapas apakšā, jums jāraksta teksts (ievietojiet kājeni):

“Es, tulkotājs (vārds, uzvārds), apstiprinu, ka manis tulkotais dokumenta teksts ir precīzs, tulkots no ___ valodas ____ valodā.”.

Der atcerēties, ka tulkojot no krievu valodas kādās citā valodā, teksts, kas tiek iekļauts kājenē ir obligāti rakstīts mērķvalodā.


Pēcvārds

Pamatinformācijas avoti, uz kuru pamata šī instrukcija tika apkopota, ir starpvalstu standarti, Tulkošanas un terminoloģijas centra “Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata”, kā arī daudzu gadu pieredze darbā ar dokumentiem.

Ja pēc iepazīšanās ar šo tulkošanas instrukciju, jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, kā uzlabot tulkojumu izpildes standartizācijas procesu, mēs priecāsimies saņemt jūsu ieteikumus.

Ar cieņu,

Littera.lv tulkošanas biroja komanda