TULKOJUMU MAKETĒŠANA

Tulkojumu maketēšana

Tā ir  teksta un grafikas izvietošana un noformējums datorā (datorsalikums). Maketēšanu pielieto galvenokārt instrukciju, laikrakstu un žurnālu, kā arī grāmatu, reklāmas materiālu, brošūru veidošanā. Maketēšanā tiek izmantota atbilstoša programmatūra – maketēšanas programmatūra.

Lietošanas instrukciju maketēšana
Littera tulkošanas birojā tika maketētas daudz un visdažādākās lietošanas instrukcijas. Maketējam lietošanas instrukciju tieši pēc pasūtītāja norādījumiem un vēlmēm. Tā, piemēram, saņemot pasūtījumu (pa pastu vai PDF faila veidā) tulkošanai un arī maketēšanai, klients saņems gatavu identisku failu, iztulkotu norādītajā valodā un pilnīgi grafiski noformētu, lai to tūdaļ varētu izdrukāt. Ja pasūtītājs vēlas, varam vienā lietošanas instrukcijā sakopot vairākas valodas: paralēli vai pēc kārtas. Nepieciešamības gadījumā pielāgosim lietošanas instrukciju mērķa valodas piemērotai kultūras telpai. Izvietosim arī visus attēlus un zīmējumus atbilstošās vietās.
No Littera tulkošanas biroja vienmēr saņemsiet rūpīgi maketētas, rediģētas lietošanas instrukcijas.

Reklāmas materiālu maketēšana
Littera tulkošanas birojam ir ievērojama pieredze privātuzņēmumu un organizāciju pasūtījumu izpildē reklāmas materiālu, ražojumu aprakstu utt. maketēšanā un pirmsdrukas darbu apstrādes veikšanā. Labprāt pieņemsim gan sākotnējo formu pasūtījumus, kurus apstrādājot, izveidosim vēlamos reklāmas materiālus, gan arī jau samaketētus failus, kurus pēc DTP apstrādes varēs droši izdrukāt.
Kvalitatīvi pakalpojumi – no tulkojuma līdz izdrukai – viss vienā tulkošanas birojā.

Datorizdevniecības lietojumprogramma (DTP) – mūsdienās ērts un pilnīgs tekstu pirmsdrukas apstrādes veids
Littera tulkošanas birojs piedāvā klientiem datorizdevniecības (desktop publishing) pakalpojumu, kura būtība ir iztulkotā materiāla pirmsdrukas grafiskais atveidojums (ar lietojumprogrammu, piemēram, InDesign, QuarkXPress palīdzību). Datorizdevniecības veids ir populārs katalogu, dažādu reklāmas materiālu (skrejlapu, brošūru), ražojumu aprakstu izveidē. Šajā nozarē Littera tulkošanas birojam ir ilggadīga starptautiska pieredze.