TEHNISKIE TULKOJUMI

Tehnisko dokumentu tulkojumi

Tehnisko dokumentu tulkojumi – tie ir galvenokārt montāžas, celtniecības, remonta aprīkojuma instrukciju, katalogu aprīkojuma un materiālu tulkojumi, kā arī citu dokumentu un zinātniskie tulkojumi.

Veicot šo pakalpojumu, mēs piedāvājam precizitāti 1:1, vienlaikus saglabājot sākotnējo lielumu, ilustrācijas, formulas un zīmējumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie tulkošanas pakalpojumi ir pieejami pēc pieprasījuma, un darbam nepieciešams papildus laiks.

Attiecībā uz tekstiem, kuriem ir daudz saīsinājumu un abreviatūru, vai gadījumā, ja ir īpašas prasības, lai tos dekodētu, mēs iesakām pirms darba uzsākšanas sastādīt glosāriju.

error: Content is protected !!