RAKSTISKIE TULKOJUMI

RAKSTISKIE TULKOJUMI

Profesionāli tulkojumi – tā ir tulkojumu biroja Littera pamatdarbība. Mēs tulkojam uz vairāk par 80 pasaules valodām kā: angļu, krievu, latviešu, norvēģu, vācu, holandiešu, zviedru, ukraiņu, poļu, lietuviešu, igauņu, spāņu, itāļu, grieķu, arābu, turku, ķiniešu, japāņu u.t.c. Mūsu  tulkojumu birojā visus darbus veic diplomēti speciālisti un kvalitāti kontrolē pieredzējuši redaktori.

Šis pakalpojums ir sadalīts trīs galvenajās kategorijās un tematikās:

1)  standarta tekstu rakstiski tulkojumi, kas ietver darbu ar juridisku, ekonomisku un tehnisku tekstu tematiku;
2)  tulkojumi, kurus veic kvalificēti dzimtās valodas pārvaldītāji;
3)  personas dokumentu rakstiskie tulkojumi.

Mūsu specifikācija:

Interneta / WEB-lapu tulkošana;

Finanšu tekstu tulkošana;

Medicīnas tekstu tulkošana;

Lietošanas instrukciju tulkošana;

Tehnisko tekstu tulkošana;

Ar mākslu saistīto tekstu tulkošana;

Juridisko tekstu tulkošana;

Kursa darbu, diplomdarbu;

Reklāmas materiālu tulkošana;

CV, pieteikumu tulkošana.