EKONOMISKIE TULKOJUMI

Ekonomisko un finanšu dokumentu tulkojumi

Bilances, pārskati, gada pārskati, auditoru pārskati un citi, kā arī ekonomiskie teksti – aizdevumu līgumi un kredīta līgumi, bankas garantijas, gada pārskati, prospekti, investīciju memorandi un citi. Ekonomiskie teksti mūsu birojā tiek uzskatīti  par sarežģītiem un ar tiem strādā tikai kvalificēti izpildītāji, kuri pārzina attiecīgās nozares terminoloģiju – darbs ar ekonomiska rakstura tekstiem ir viņu ikdienas darbs.

CENAS PIEPRASĪJUMSPASŪTĪT
error: Content is protected !!